Vad är pedagogik

De allra flesta av oss har hört talas om pedagogik. Några av oss har kanske hört ordet i samband med skolan, i olika lärandesituationer och många studenter studerar pedagogik i flera år.  Men vad betyder det egentligen? Och vad står ordet pedagogik för? Läran pedagogik Beroende på vem man frågar Fortsätt läsa