Forskarutbildning går det att skaffa sig på många olika orter i Sverige både på distans och på den fysiska skolan eller orten för utbildningen. Om man tidigare har läst på universitet i några år och fastnat för ett visst ämne som man vill förkovra sig mer i så är det kanske läge att börja ägna sig åt forskarstudier ett par år. I Lund finns en utmärkt forskarutbildning som motsvarar 240 högskolepoäng och det är lika mycket som fyra års studier på heltid. Det är väldigt stor konkurrens inom utbildningen så det gäller att söka i tid. Det finns inte så många platser så “först till kvarn” gäller. När man läser till forskare kallas man för doktorand och i slutet av utbildningen gör man en vetenskaplig avhandling i det ämne som man läst om, alltså en doktorsavhandling. Man har tillgång till en forskarhandledare på universitetet där man studerar så det är till väldigt stort stöd och hjälp.

Göteborgs universitet

Även på Göteborgs universitet finns en forskarutbildning och man får en vetenskaplig lärdom och lär sig tänka självständigt och kritiskt. Utbildningen utgörs av ett avhandlingsarbete och en kursdel. Här gäller också 240 poäng som motsvarar fyra års heltidsstudier. Om man vill kan man istället välja en licentiatexamen och den motsvarar istället två års studier på heltid, alltså 120 poäng.På Karolinska Institutet kan man även där göra en utbildning på forskarnivå. Man får handledning under utbildningen och man skall ägna sig åt ett forskningsprojekt. Alla studenter, eller doktorander som man kallas har ett alldeles speciellt forskningsprojekt som är individuellt just för den personen. Det kommer an på vilka färdigheter och kvalifikationer man har som enskild person. Man skall vara godkänd och uppfylla kraven med särskild behörighet för att bli antagen. Efter utbildningen skall man ha en stor generell kompetens när det gäller medicinsk vetenskap och bra metodik och en vetenskaplig “spetskompetens” inom det ämne man har läst om. Man skriver och gör iordning sin studieplan tillsammans med sin handledare så att den blir till att passa varje enskild person individuellt. Här finns en tidsplan, finansieringsplan, forskningsplan och allt som skall uppnås för att bli godkänd och man sätter upp dessa mål och följer upp dem. Man skall gå allmänvetenskapliga ämnen vid sidan av sin utbildning och även projektspecifika kurser vid sidan av sin utbildning. Karolinska Institutet erbjuder flera olika forskarskolor på sitt universitet som skall sökas innan man börjar sin forskarutbildning. Man bör söka både till forskarskolan och ett individuellt doktorandprojekt (ett individuellt ämne som man läser om och går in djupare på.)

Uppsala universitet har en fin forskarutbildning att erbjuda och här finns ungefär 3 000 forskare/lärare och 2 500 personer/elever/studenter som studerar forskning inom nio olika områden. Många ämnen handlar om saker som miljön, samhällets utveckling och människors hälsa. När man är doktorand här i Uppsala bidrar man till universitetets forskning och är en betydande person som representerar Uppsala universitet. Man kan välja mellan Medicin och farmaci, Teknik och naturvetenskap och Humaniora och samhällsvetenskap.