Fast att en person lider av ett funktionshinder så är målet för precis alla att man ska kunna studera senare på universitetet eller högskola. Dem som har ett funktionshinder får om man vill pedagogisk hjälp för att sedan kunna studera.

Exempel på pedagogiskt stöd

Högskolan. Personen får en anpassad talbok, punktskrift eller e-textbok. Personen får även stöd med anteckningar, extra handledning eller mentor, skrivtolkning och teckenspråkstolkning.

Folkhögskolan. På dem flesta folkhögskolor erbjuds man socialt stöd, en tillgänglig miljö för personer med funktionshinder, sist men inte minst undervisning. Det finns ett stort antal med särskilt anpassade kurser för funktionshindrade.

Ha tidig kontakt med samordnare

Vad en samordnarens uppgift är att samordna elevens behov, det pedagogiska stödet och lärarnas arbetssätt som finns. Själva målet för detta är att eleven ska kunna utföra sina studier med en bra lösning. Om man ska komma i kontakt med en samordnare så gör det gärna tidigt, helst samtidigt när personen anmäler sig eller har kontakt med högskolans eller universitetets särskilda pedagogiska stöd för att få mer information om detta. Det är mycket viktigt att följa detta när det kommer till att man behöver teckenspråkstolk, talböcker eller om det behövs anpassning för undervisningslokaler. Personen som behöver detta stöd träffar samordnaren och pratar om studentens studieplaner, vilka behov som behöver stöd eller anpassningar av studiesituationen. Man måste ha med sig ett intyg på att man har en funktionsnedsättning som kräver särskild pedagogiskt stöd. Man ska även ha med sig ett intyg om funktionsnedsättningen kommer påverka personens studier.

Presentera för läraren

När första lektionen börjar i en kurs, gå gärna fram till läraren och berätta vem du är och berätta behoven som personen i frågan har. När behoven är berättade för läraren kan hen behöva se intyg som är från samordnaren, därefter ser läraren till att ta hänsyn när det kommer till planeringen, examinationen och undervisningen. Det är viktigt för den som har en funktionsnedsättning att våga be om hjälp om det är något man undrar. Om hen känner att det inte funkar och kanske behöver en annorlunda hjälp, då är det bara att kontakta kontaktpersonen som den som har funktionsnedsättning har så ordnar det sig.

Prov

Om personen med funktionsnedsättning ska göra ett prov så ser skolan till att göra ett prov så bra som möjligt som anpassar för ens funktionshindret/funktionshindren.

Studiestöd

Om studierna tar alldeles för lång tid för att bli klar för en funktionsnedsättande person så finns möjligheten att man kan sänka ned studietakten så personen har längre tid på sig att utföra dem. Ekonomin påverkas inte alls genom att göra detta. Man kan exempelvis läsa på 75 procent nivån, men i alla fall får studiestöd för 100 procent.

Funktionshinder

Det finns många där ute som inte vet vad funktionshinder är för något. Det betyder att deras förmåga är nedsatt när det kommer till fysiskt, intellektuellt eller psykiskt. Det kan påverka livet ganska mycket på olika sätt och på olika grad.Man kan ha fötts med detta eller så kan detta ha kommit med tiden om man har varit med om en olycka eller sjukdom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.