Barns språkutveckling startar främst från att de är ett år gamla. De hör ljud som senare blir till ord som de kan förstå. Snart kan de även själva uttala orden. Idag lever vi i en digital värld och det är föga förvånande att man använder sig av digitala medel för att barnen ska kunna utvecklas. Men hur bra är det egentligen?

Språkutvecklingen från 1 till 6 år

Det är när barnen är i ett och två årsåldern som deras första ord sägs. De första orden är vanligtvis ord som blivit repeterade ofta som ”mamma” och ”pappa”.  Genom att barnen får höra ord ofta så ökar deras utveckling. Därför är det viktigt att man kommunicerar med barnet. Även om inte barnet med en gång svarar tillbaka eller försöker härma ordet så registreras det i hjärnan.

The speed of development varies from child to child. When the child is around two years old, there are about 50 words that have been collected for their vocabulary. And some children can put together two words. What one can do to help the children is, in addition to communication, to read books and talk about the pictures.

Image result for kids language development

När barnet är runt tre år så kan de sätta ihop lite längre meningar och även hitta på egna ord för saker. De kan också förstå 2–3 uppmaningar i samma mening. De frågar också väldigt mycket och ”varför” är ett vanligt ord som de använder. När barnet närmar sig fyra så börjar man få förståelse för tidsbegrepp som nu och senare. När man är i 4–5 års åldern så börjar man lära sig att återberätta saker, till exempel en saga. Man pratar också om framtiden, som imorgon. Och de lär sig fler prepositioner, som nu och då.

När barnet är i 6 årsåldern så använder de språket relativt obehindrat och de tycker om att hitta på egna sagor. De förstår att en saga består av tre delar: en början, en mitt och ett avslut. Barnens språk utvecklas mycket i det sociala samspelet med andra och leken med andra barn är en viktig bit.

Språkutveckling i en digital värld

Today, children use digital means to a greater extent. They get to sit in front of the TV and the plate almost every day. Of course, one can develop by watching TV or playing different games on a plate, though it depends on what you look at. But it is not the same as a physical contact, a real person that you communicate with. A dialogue and social interaction. A research in the USA was done on infants examining the connection between screen time and language delay. They concluded that the child was more difficult to express himself in his own words, but that the body language and the interaction were not affected by this.

Image result for digital kids

Som allt annat är det individuellt hur fort man utvecklas och det är flera faktorer som spelar in. Även om man tror sig hitta bra program och appar som ska utveckla barnens språk så är det större chans till utveckling om man själv kommunicerar med barnet. Ibland annat boken Barn i början – språkutveckling i förskoleåldern står det om hur man kan hjälpa till att utveckla barnens språkförråd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.