Som lärare så arbetar du antingen i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller på vuxenutbildningen. Det florerar många rykten om hur det är att vara lärare, man har hela sommaren ledigt, man slutar arbetet tidigt varje dag, utbildningen är bland de allra lättaste på universitetet. Naturligtvis är dessa rykten inte helt sanna. Men faktum är att läraryrket är ett av de allra mest spännande yrken man kan ha, ingen dag är densamma och man har en otrolig möjlighet att göra skillnad i barns, ungdomar och i vissa fall även vuxnas vardag och liv.

Tyvärr finns redan idag en extrem lärarbrist och många lärare går i pension och samtidigt utbildar sig inte tillräckligt många i samma takt. Inför skolstarten 2018 fick 2279 stycken redan pensionerade lärare täcka upp för att klara av behovet av lärare.

December 2018 visade skolverket på statistik där personal till 77 000 heltidstjänster i skola och förskola kommer att saknas de närmaste 5 åren.

Behovet av lärare är alltså skriande och det är därför lätt att få arbete i framtiden.

Hur och vart börjar man?

Först och främst bestämmer man sig och vet att lärare är vad man verkligen vill arbeta som, därefter behöver du också veta vilken åldersgrupp man kan tänka sig. Det är en enorm skillnad såklart i att arbeta och studera till lärare i de yngre åldrarna jämfört med de äldre åldrarna. Däremot är det relativt lätt att komplettera i efterhand om man vill utvidga sin examen eller arbeta i en annan åldersgrupp än vad man hade tänkt från början.

Vägen till att bli lärare behöver heller inte vara överdrivet lång, är man helt ny och grön så söker man sig till närmaste universitet eller högskola och många skolor erbjuder också lärarutbildningen helt på distans. Lärarprogrammet är på minst 180 poäng, vilket motsvarar 3 hela år som student. Beroende på vilken inriktning man väljer så kan utbildningen sträcka sig till hela 5,5 år.

Tidigare erfarenheter

Har man redan erfarenhet och arbetar idag som obehörig lärare finns det också genvägar att ta såsom att vidareutbilda sig via VAL, vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Har du några delar av lärarutbildningen kan du istället ansöka om en kompletterande pedagogisk utbildning KPU. KPU innebär en kortare utbildningsväg och kombineras med en anställning, ofta innebär det att man kan skräddarsy en utbildning till de behov som finns.

Ett annat alternativ till att få behörighet till att undervisa är om du har en utländsk lärarexamen, vid en sådan är det lätt att ansöka om validering via skolverket. I vissa fall kan din utländska examen visa sig vara likvärdig den svenska och isåfall behövs inga extra studier.

Få betalt och studera till lärare

På många ställen i Sverige kan du idag studera och få lön samtidigt, region Dalarna gjorde 2017 en satsning för att öka andelen behöriga lärare. Satsningen innebar att du som obehörig lärare kunde kombinera deltidsstudier med deltidsarbete, du får därför erfarenhet samtidigt som en mycket mindre studieskuld, om än någon.  Liknande satsningar finns numera också på andra ställen i Sverige, en win win situation för alla.