Nyckeln till att bli författare

Vad krävs egentligen för att bli en författare? Finns det en enda modell och följa för den som gärna vill lyckas? Att bli författare kräver till och börja med något som man vill berätta. Det kan handla om en helt påhittad historia, verkliga händelser, poesi eller något helt annat. Nästa steg är att få ner texten i skrift. Att skriva en bok kan vara otroligt tidskrävande och kräver att man väl fattar beslutet.

Det finns personer som tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete under en period och satsar heltid på skrivandet, andra skriver under många år på lediga stunder. Nyckeln till att bli en författare handlar om att till och börja med att våga hitta sin egen väg. Några skriver gärna på ett kafé eller liknande där det är mycket liv och rörelse, andra väljer att skriva på en avskild plats där det är helt tyst och inget som kan störa.

Idag skriver de flesta författare direkt på datorn, men det finns fortfarande de som uppskattar att skriva för hand eller på skrivmaskin. Ibland vill man göra tankekartor och ibland vet man exakt hur handlingen ska se ut och skriver från början till slut.

När berättelsen finns i tryck är det dags att blotta sig och våga låta andra läsa. Här kan man få tips, idéer och tankar vilket sedan kan kräva en del redigering. Redigeringen är en del som många vittnar om är riktigt tuff, delar kan tas bort, läggas till, ändras och så vidare.

Till Sist kan man nå en punkt där det verkligen känns som att man inte kommer längre. Då är det dags att ta nästa steg och skicka ut sitt manus till olika förlag. Har man riktig tur så blir man antagen och får boken utgiven. Vill man ge ut själv kan man bekosta tryckeri och sköta hela processen.

Böcker att inspireras av

Många författare har idag gett ut böcker som förhoppningsvis kan hjälpa andra personer att lyckas som författare. En av dessa är Stephen King, den kände skräckförfattaren, som skrivit boken “En hantverkares memoarer”. Boken är en blandning av självbiografi och handbok i hur man på bästa sätt bemöter skrivandet och dess konst.

Böcker att inspireras av
Böcker att inspireras av

En annan författare är Elizabeth George som skrivit boken “Skriv på! En handbok i skrivandets konst”. I boken delar hon med sig av sitt eget kunnande och vad hon har lärt sig under åren som aktiv författare. Det finns många praktiska råd i skrivandet och hur man på bästa sätt gör både miljö och karaktärer trovärdig.

Bodil Malmsten har skrivit och gett ut boken “Så gör jag: Konsten att skriva”. Här kan den som vill bli författare hämta många praktiska råd både då det kommer till struktur och hur man ska ange tonen i boken. Praktiska tips på hur man på bästa sätt lägger upp sin arbetsprocess för dagen och många andra tydliga och goda råd för blivande författare.

Det går att läsa, inspireras och sedan handlar det till slut om att faktiskt våga hitta sin egen väg i skrivandet.