En intressant fråga som egentligen saknar ett slutgiltigt svar nämligen färdighet. Kunskap och kompetens är helt två olika begrepp som egentligen hör samman om det utövas i rätt form i förhållande till fakta att det mynnar ut i en färdighet.

Vad är kunskap?

Kunskap är någonting som inhämtas via en lektion, en bok, en studie, en utbildning, en fortbildning mm. Kunskap är något som vi människor hela tiden inhämtar på olika sätt. Kunskap är färskvara och förändras hela tiden i förhållande till samhällets utveckling och det vi människor själv skapar. Vi människor skapar hela tiden kunskap genom vår utveckling och det sätt som vi lever på. Kunskap börjar redan när vi föds som människa. Innan vi föds så har vi en hel del kunskap med oss via våra gener. Hela vårt känslosystem är färdigutvecklat när vi föds, det är kunskap. Vi är bara inte medvetna om det. Hela livet söker vi efter kunskap, för att utvecklas och förbättras.

Vad är kompetens?

Kompetens är när vi tillämpar vår kunskap i olika former. Det kan vara en utbildning så du gått och sedan omsätter i ett jobb som du får. Det kan vara en idrott där du lär dig något som du sedan utövar efter bästa förmåga. Det kan vara att du som läkare har lärt dig att ställa rätt diagnos för att hjälpa din patient. Kompetens beskriver ett utövande av en inlärd kunskap som utvecklas med tiden. Kompetens är inget vi kan läsa oss till eller gå en utbildning till, det är något som kommer med erfarenhet av att aktivt utöva sin kunskap. Kunskapen ger en grund för att uppnå kompetens. Kompetens Vad är kompetensutveckling? – utbildning.se är även en urvalsfaktor för vidare nya jobb, anställningar, betyg och meriter. Vår kompetens beskriver hur vi har förvaltat vår kunskap och hanterat den under vårt liv Kompetens är inget vi får, det är något vi själva skapar och gör oss värdefulla för marknaden och anställningsbara.

Nu kommer vi till det tredje benet i frågan nämligen färdighet. Kunskap ger kompetens men kan inte mäta utan färdighet. Färdigheten beskriver slutresultatet av kunskap och kompetens. Kunskap kan inte ge resultatet kompetens utan färdighet. En snickare lär sig kunskap i gymnasiet, för att få kompetens så krävs övning, denna övning ger färdighet som hela tiden växer och förbättras, alltså ökar snickarens kompetens i förhållande till den grundkunskap so gavs vid utbildning mm. Inom alla områden är det skillnad på kunskap och kompetens. Det som är avgörande är hur vi människor väljer att utveckla vår kompetens med den kunskap vi har, Det är här vår färdighet kommer in i bilden som förenar kunskap och kompetens.

Sammanfattning

Skillnaden mellan kunskap och kompetens är enkel, det handlar om färdighet. För att förvalta kunskap omsatt till kompetens så krävs färdighet. Detta gäller inom alla områden i livet så väl som arbete, relationer, vänskap mm. Har du en gång lyckats så gör du det igen, har du en gång misslyckats så har du lärt dig av det också. Kunskap och kompetens kan inte enbart mätas positivt, det är lika värdefullt negativt. Det är då vär färdighet ökas och sammanför vår kunskap och kompetens.