Att kunna många olika språk är alltid en merit oavsett vad man har för yrke eller karriär. Då världen blir allt mer och mer globaliserad så är det idag viktigare än någonsin att man kan kommunicera på olika plan och skapa förståelse för andra människor.

I denna artikel kan man läsa om betydelsen för språk och hur det påverkar människor enligt forskning. Artikeln är inriktad på att beskriva Sveriges position vad gäller språkforskning och hur vi kan relatera till det för att utveckla dagens samhälle till det bättre. 

Globaliserad ekonomi

Sverige har aldrig varit så påverkad som nu av den globaliserade ekonomin. Detta beror framförallt på internationalisering och på migration. Detta har skapat en efterfrågan på språk i det svenska samhället som man aldrig har sett tidigare. Trots den stora kulturella mångfalden som vi har i Sverige har den inte lika stor betydelse i dagens skolor och universitet. Detta har flera gånger ifrågasatts men trots detta så prioriteras inte språken i skolan lika mycket som de borde. Man syftar framförallt på den engelska betydelsen för samhället och enligt forskning är den engelska undervisningen inte så stark som den borde vara.

Den kulturella mångfalden har också satt spår i den globaliserade ekonomin som idag kan följas på samtliga språk.

Språköversättning i Sverige

Även fast Sverige har uppgraderat sitt system och inriktar sig på att få litteratur och system översatta till engelska är det inte nog för att täcka den stora efterfrågan av andra språköversättningar som finns i Sverige. Enligt forskning från Utbildningsdepartementet har man börjat utveckla system, utbildningar och kurser till andra språk som arabiska, persiska, somaliska och kurdiska för att nämna några. Enligt tidigare resultat visar det att utbildningar som finns tillgängliga på flertalet språk är en stor del av Sveriges demokratiska samhälle och har avgörande betydelse för landets utveckling till det bättre.

Ökad finansiering av språkforskning

Då tidigare språkforskning är vad som har lagt grunden för den svenska utbildningen och systemen lägger man nu ner mer resurser än någonsin på just ämnet språkforskning. Detta för att Sverige ska kunna göra skillnad i sina insatser vad gäller flyktingsituationen och att kunna påverka resten av omvärlden med sina slutliga resultat.

Image result for language researchMan vill även med forskningen ge ett mer utvecklat och gediget litterärt material som är översatt till fler språk för att kunna utveckla samtliga medborgare i Sverige.

Den växande invandringen har också skapat en större efterfrågan på lärare och då framförallt modersmålslärare. Forskning inom psykologi och pedagogik visar att en utbildning på elevens modersmål i kombination med övrig utbildning ger en bättre förståelse, snabbare utvecklingskurva och en mer komplett undervisning.

Betydelser för bra språkkunskaper har på framförallt senare haft stor påverkan på landets språkundervisning även om forskningen visar att man kan göra betydligt mer. Man rekommenderar att införa ett språksystem i skolan som ger en gymnasieelevbehärskning av minst två utländska språk. Detta finns tillgängligt idag även om det inte är obligatoriskt. Man vill därför införa en mer obligatorisk språkundervisning för att kunna hålla jämna steg med den globala marknaden och kommunikationen med resten av världen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.