Många har kanske läst om termen språkutveckling men aldrig riktigt förstått innebörden. Språkutveckling är helt enkelt en process som sker när ett barn lär sig att prata och förstå sitt modersmål. Språkutveckling innefattar flera olika stadier i ett barns lärande och följer också med i det vuxna livet då språket alltid är under utveckling, uppdateras och moderniseras. I denna artikel kan man läsa om språkutvecklingskurvan hos framförallt barn.

Den tidiga fasen av språkutveckling

Redan vid födseln väcker man upp intresset för att lära sig att prata. Detta beror framförallt på att man börjar lära sig att uppfatta signaler, känslor och olika tonfall och detta väcker ett stort intresse hos barnets att lära sig mer. Den grundläggande språkutvecklingen anser man blir klar vid 4 års ålder. Både i uttal och grammatik kan man ha likasinnade kunskaper som en vuxen även om såklart språkutvecklingen varierar mycket mellan person till person. Barn utvecklas i olika takt och uppbygganden av meningar kan därför skilja sig kraftigt mellan barn som är lika gamla. Men vid 1 års ålder är det mest vanligt att barn säger sitt första ord. Normalt så innehåller det första ordet en beteckning på en person eller föremål vilket ofta är mamma eller pappa.

När man är runt 5-6 år så väcker intresset till liv på nytt och som vuxen kan man därför tycka av barn i denna ålder ställer alldeles för mycket frågor. Vad man ska ha i åtanke är att det är under denna fasen i livet som barnets ordförråd växer och övergår till ett mer vuxet språk. En annan markant skillnad i denna delen av ett barns språkutveckling är att de också har lättare att följa med i historier, berättelser och att de sedan kan förklara innehållet från vad de har hört.

Hur man kan främja språkutvecklingen hos ett barn

I dagens samhälle finns det en mängd verktyg som man kan använda för att hjälpa ett barn med språkutvecklingen. Även om detta är ett väldigt debatterat ämne så finns det flera verktyg som kan göra skillnad.
Man försöker idag att kombinera ett barns språkutveckling med att pedagogiskt motivera barnets inlärningskurva vad gäller ordförråd och skrivkunnighet. Det blir också allt vanligare att förskolor använder sig av olika appar för att främja barnens språkutveckling. Man tar då hjälp ifrån appar som fokuserar på språk. Enligt studier från Stockholms universitet har man också bevisat att kooperativt upplärande kan göra stor skillnad. Detta går till som så att barnen med hjälp av olika appar får lösa olika pussel och även ta bilder på saker som är relevanta till spelet. Denna övning bidrar till ett bättre individuellt tänkande hos barnet och är också ett praktiskt sätt att skapa en diskussion med barnen. Några appar som är väldigt populära att använda i utbildningssyfte hos mindre barn är till exempel Drawing pad, pusselappar, PuppetPals och Kids games. De inriktar sig på att stärka språkkunskaperna hos barnets och öka ordförrådet. Dessutom är det roligt för barnen att använda i grupp och gör att de kan öva på samarbetsförmåga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.