Att studera och lyckas få en utbildning är något som många kämpar med men har man dyslexi så kan hela grejen med att studera kännas lite svårare än vad studierna gör för många andra. Att lyckas nå målet och faktiskt gå sin drömutbildning trotts dyslexi är fullt möjligt och de flesta med dyslexi klarar av studierna även på högskolenivå. För många som har dyslexi kan det enda som behövs för att klara studierna vara att man behöver extra stöd inom vissa områden vilket är fullt möjligt att få. Många menar att en person med dyslexi bör klara studierna lika bra som en person som inte har dyslexi. Det viktiga att tänka på är att det finns mer än ett sätt att lära sig på. Eftersom dyslexi handlar om skriv och lässvårigheter kan det vara extra viktigt att vara riktigt fokuserad på lektionerna, att verkligen koncentrera sig när det är föreläsning. Det handlar om att hitta sitt sätt att lära sig på eftersom dyslexi inte har någon med intelligensnivå att göra utan bara att man har svårare inom ett visst område. Det innebär i själva verket att om man får rätt stöd och börjar förstå på vilket sätt som man lär sig på enklast så kommer man att lyckas med studierna. Det finns hjälp att få när man söker olika utbildningar vilket går att läsa mer om på de olika skolornas respektive hemsidor eller genom att ta kontakt med skolan för att fråga de frågor som man funderar på. Vid högskoleprovet kan man också få extra stöd om man har läs och skrivsvårigheter. Dyslexi ska inte hindra någon från att studera, det gäller bara att hitta det sättet som funkar bäst för en själv att lära sig på. Be om hjälp när hjälpen finns och kämpa på hårt för att nå det satta målet så kommer det gå att lyckas.

Vad är dyslexi?

Dyslexi innebär att man har läs och skrivsvårigheter. Det kan exempelvis handla om att man läser en text och efteråt så har man väldigt svårt att komma ihåg vad som faktiskt stod i texten, att man har svårt att stava eller att man har svårt för att rimma eller för andra liknande ordlekar. Alla som har dyslexi har dock inte samma skriv och lässvårigheter utan olika personer har problem med olika detaljer. Det är många som har dyslexi, mellan 5 – 8 % av befolkningen har någon form av skriv och lässvårighet. Det är inte ovanligt att dyslexin är ärftlig och har man själv problem med att läsa och skriva så är det därför inte ovanligt att det finns fler i släkten som också har det. Vanligt förekommande är också att de som diagnostiseras med ADHD även har dyslexi. Eftersom dyslexin är något som man är född med så är det inte möjligt att få bort dyslexin helt även fast man brukar veta om att man har läs och skrivsvårigheter i en relativt tidig ålder, många gånger utreds man redan i lågstadiet. Dock finns det hjälp att få så att svårigheterna kan bli betydligt mer lindriga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.