De allra flesta av oss har hört talas om pedagogik. Några av oss har kanske hört ordet i samband med skolan, i olika lärandesituationer och många studenter studerar pedagogik i flera år.  Men vad betyder det egentligen? Och vad står ordet pedagogik för?

Läran pedagogik

Beroende på vem man frågar så har ordet pedagogik några olika betydelser. Men i enkelt tal brukar läran pedagogik betyda tanken om hur man vägleder ett barn, en ungdom eller en vuxen och till exempel i vardagssammanhang kan man säga att någon är pedagogisk eller att man är opedagogisk om man har svårigheter med att lära ut till någon annan. 

Ur ett vetenskapligt perspektiv så betyder ordet pedagogik hur man fostrar andra människor, men det innebär också själva ideen av och hur man ger andra människor en utbildning och ett lärande.

Pedagogik i enkelt tal ses helt enkelt mer som en färdighet eller som en egenskap och ett annat ord för detta kan också vara retorik.

Ser man på begreppet pedagogik ur en akademisk synvinkel så använder man pedagogik för studier och olika teorier som kan studeras utifrån många olika individnivåer.

Inlärningsteknik är också enligt många starkt förknippat med pedagogik, är du duktig pedagogiskt är du också duktig på att lära ut en bra och en anpassad individuell inlärningsteknik som fungerar till dina elever.

Man kan prata om pedagogiska metoder

Pedagogiska metoder är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lära och att lära ut olika saker till någon annan, undervisningsmetod kan också användas och är ett annat namn för pedagogisk metod.

Några pedagogiska metoder värda att nämnas är den sokratiska metoden och genrepedagogiken.

Den sokratiska metoden bygger på att logik används och att barnet, eleven eller den vuxna personen tänker själv och får på det sättet lära sig genom sina egna frågor. Alla pedagogiska metoder använder sig av den sokratiska metoden i grund och botten.

På senare tid har en ny pedagogisk metod, genrepedagogiken med ursprung från Australien, blivit allt mer populär.

Metoden grundar sig i att lära sig ny kunskap och oftast nya språk genom att arbeta sida vid sida med både ämne och med språkundervisning. Främst har metoden använts för elever med annat modersmål och för att stärka dem men genrepedagogiken kan också användas framgångsrikt för andra elever i andra sammanhang.

Kritiska röster har uppmärksammat att pedagogiska metoder inte verkar räcka till inom skolvärlden, hur ska en enda lärare också endast kunna vara en lärare när en klass består av många olika elever med lika många olika problem. Och på senare tid har också kritik uppkommit genom att de pedagogiska metoderna har förändrats under åren, genom att datorn har blivit ett allt mer populärt arbetssätt så har också eleverna blivit alltmer självständiga och läraren blir mer osynlig. Detta kan skapa situationer i klassrummet där eleven lätt kan slippa undan ansvar.

Avslutningsvis

Innebörden av ordet pedagogik har inte förändrats, däremot har många av de olika pedagogiska metoderna förändrats och därmed skolan med dem. Definitivt spännande tider framöver.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.